Горещо поцинковани стълбове

Най-ефикасният, познат до днес метод за защита на Вашите метални конструкции от корозия, е горещото поцинковане. Цинковото покритие не допуска атмосферните условия да влияят на метала, като по този начин напълно се запазва целостта на изделието и се гарантира защита за повече от 25 години.

Процесът се реализира съгласно БДС EN ISO 1461:2009>.

Горещото поцинковане е термодифузионен процес, който е ефикасен както за защита на железни фабрични изделия срещу ръждясване така и за оптимизиране на устойчивостта на същите срещу износване и корозия. Процесът на обработка се получава чрез потапяне в баня на разтопен цинк при температура 450°С, по време на която протича един истински и характерен металургичен процес между повърхността на материалите, подложени на обработване и стопения цинк (желязо и цинк); повърхностния слой на материалите се „стопява” като се свързва с цинка и образува защитно покритие с дебелина от около 600 гр./м2.