Горещо поцинковане

Горещото поцинковане е термодифузионен процес, който е ефикасен както за защита на железни фабрични изделия срещу ръждясване, така и за оптимизиране на устойчивостта на същите срещу износване и корозия. Процесът на обработка се получава чрез потапяне в баня на разтопен цинк при температура 450°С, по време на която протича един истински и характерен металургичен процес между повърхността на материала, подложени на обработка и стопяване на цинк (желязо и цинк); Повърхностният слой на материала се „стопява” като се свързва с цинк и образува защитно покритие с дебелина от около 600 гр./м2.

Най-ефикасният, познат до днес метод за защита на Вашите метални конструкции от корозия, е горещото поцинковане. Цинковото покритие не допуска атмосферните условия да влияят върху метала, като по този начин напълно запазва целостта на изделието и се гарантира защита за повече от 25 години.
Процесът се изпълнява съгласно БДС EN ISO 1461:2009